บทความน่ารู้

แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

แนะนำให้ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

บทความ ทำไมต้องปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดย สมบัติ สุขมะณี เนื่องจากความต้องการในการเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรที่สูงขึ้นทำให้มีการใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมหาศาล ต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (สนง.เศรษฐกิจการเกษตร2549-54) เพราะปุ๋ยเป็นสินค้าจำเป็นในการเพิ่มผลผลิตของพืช และเพราะปุ๋ยเคมีง่ายต่อการจัดหาและให้ผลตอบสนองที่ชัดเจนจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security